Muvah

vah hai jiska karna aur chod dena dono barabar ho jiske karne me na koi savab ho aur na koi chodne se n koi ajab ho jaise svadisht khana aur behtarin kapdo ka pehhnna aadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *