Sunnate gair mo akkidat

vah hai jise huzur akadas sall. ne kiya ho aur bina kisi shar i majburi ke kabhi kabhi ise choda bhi diya ho ise ada karne wala savab payega aur ise chod dene wala ajab ka hakdar nahi jaise asar ke pahle ki 4 aur isha se pahle ki 4 sunnate ki ye sab ye sab sunnate gair mo akkida hai inhe sunnate jayada bhi kahte hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *