Sunnate mo akkida

vah hai jisse huzur sall. ne hamesha kiya ho albatta bayan jawaj ke li e kabhi chod bhi diya ho. ise ada karne ke me bahut bada savab aur ise kabhi itefak se chod dene se allah va rasul ki laanat aur ise chod dene ki aadat dalne vale par jahannum ka ajab hoga jaise fajr ki namaz ki 2 rkat sunnat aur juhar ki namaz ke farz se pahle 4 farz le bad 2 bar rkat sunnate aur magrib ki namaz ki 2 rkat sunnat aur isha ki 2 rkat sunnat ye 5 namazo ki 11 rkat sunnate mo akkida hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *