Murde ko dekhna

kaidi hai to rihai paaye, musafir hai to vatan nasib ho aur agar mukim hai to safar karne ki dalil hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *