Khoi chij ko pane ki li e

is aayat ko pad kar khoi chije talash ki jaye to inshallah jarur mil jayegi warna gaib se koi acchi chij milegi-

‘v min nnasi mai yattkhiju min dunillahi andadai yuhibbunhum kahubbillahi. vallajina aamanu ajaab-b annal kuwwat lillahi jamio va annallah shahidul ajaab.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *